Підписано Меморандум про співпрацю з Торгово-промисловою палатою України

   Сьогодні підписали Меморандум про співпрацю з Торгово-промисловою палатою України / Ukrainian CCI , яку представив Віце-президент Ростислав Коробка  та керівник департаменту Євгеній Куруленко .

   Торгово-промислова палата, знайомство з якою відбулось значно раніше, є стратегічним партнером нашої Установи у сфері зв`язків з підприємницькими колами. Маючи спільну мету, яка виражена у розбудові вітчизняного бізнесу, зокрема і інноваційного, ми переконані, що подальші відносини між нашими організаціями стануть виключно корисними як для бізнесу, так і суспільства загалом. Торгово-промислова палата за роки своєї діяльності довела свою значущість та ефективність серед малого та середнього бізнесу. Разом з тим, ми не маємо жодного сумніву, що використання членами Палати унікальних механізмів залучення іноземних інвестицій за участі Державної інноваційної фінансово-кредитної установи – стануть саме тим елементом , що якісно збільшить кількість та технологічність українського продукту на внутрішньому та зовнішніх ринках.
В ході зустрічі також домовились і про спільне проведення бізнес-заходів, метою яких має стати розвиток та збільшення конкурентоспроможності малого та середнього бізнесу України.
«Підписання Меморандуму про співпрацю з Торгово-промисловою палатою України – це не просто декларація намірів, а чіткий сигнал того, що ми маємо багато спільних точок дотику, об`єднання зусиль навколо яких – приведе до динамічного зростання вітчизняного бізнесу» – зазначив Голова правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи Володимир Ставнюк

Інтерв’ю Голови правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи для INVEST ENERGY DAY

Державна інноваційна фінансово-кредитна установа залучає зовнішні та внутрішні ресурси для фінансування вітчизняних інноваційних проектів. Які галузі економіки сьогодні найбільш активно розвиваються в Україні?

— Доброго дня, я голова правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи від Міністерства економічного розвитку та торгівлі України Володимир Ставнюк. Діяльність нашої установи спрямовується на залучення зовнішніх і внутрішніх інвестиційних інноваційних та кредитних ресурсів для фінансування вітчизняних проектів, зміцнення економіки України.

Зроблю акцент на тому, що ресурси для реалізації проектів надзвичайно різні, починаючи від пошуку інвестора, надання державних гарантій, фінансової підтримки суб’єктів господарювання, фінансування маркетингових та науково-технічних робіт, фінансування проектних робіт, участі у капіталі, лізингу та консорціумного кредитування.

Хочу зупинитися на одному з основних інструментів інвестування — консорціумне кредитування, яке чітко показує роль держави в реалізації проектів, що подаються до нашої установи. Перспективність такого інструменту в економіці України підкреслюється у роботі, тому що саме створення кредитних консорціумів є важливим організаційно-економічним механізмом із розподілом кредитного ризику між прямими інвесторами (у тому числі іноземними) та державою в особі нашої установи, але зазначу, що для учасників (ДІФКУ – Інвестор) консорціумне кредитування є ефективним інструментом диверсифікації ризиків, проте ніяк не знижує ризики кредитування конкретного підприємства, яке виступає позичальником. Основним є те, що члени консорціуму (в нашому випадку це інвестор та ДІФКУ) несуть солідарну відповідальність перед позичальниками.

Консорціумне кредитування дозволяє розділити проектні ризики й уникнути недофінансування проекту через проблеми з ліквідністю у кредитора. Основною перевагою консорціумного кредитування є довіра інвестора до держави, без побоювання втрати корпоративного клієнта.

Стосовно галузей економіки України, то на сьогоднішній день інвестиційно привабливою та потужною є енергетика, що є базовою галуззю економіки України. Вона — одна з найстарших у нашій країні. Також електроенергетика, альтернативна енергетика, сільське господарство, авіація та космічна сфера, ІТ і телекомунікації, важке машинобудування.

Який проект можна вважати перспективним? Чи важко знайти інвестора для реалізації такого проекту?

— Цікаве питання, оскільки хороші проекти потрібно шукати. Зазвичай вони не лежать на поверхні, потрібно постійно тримати руку на пульсі. Команда ДІФКУ відвідує конференції, виставки, де зустрічаються бізнесмени, інвестори, а також заходи, де відбуваються презентації проектів і стартапів, які представляють себе. Спілкуємося, дивимося та обираємо кращі проекти, надаємо обрані проекти на конкурсний відбір інвестору і запускаємо механізм фінансування.

Особливу увагу приділяю двом критеріям:

1. Усі наміри та практичні дії з метою здійснення інвестиційних вкладень, забезпечення визначених конкретних фінансових, економічних, виробничих та соціальних заходів мають на меті отримання прибутку. Будь-який проект повинен істотно підвищувати конкурентоспроможність підприємства, яке його реалізує.

2. Другим критерієм є те, що проект має забезпечити потребу не тільки бізнесмена, а й регіону, місцевості, тобто на локальному рівні, реалізація проекту повинна підвищувати добробут громадян України в будь-якій сфері життєдіяльності.

Підкреслю, що перспективний проект має бути системним, цілісним і багатогранним.

На сайті ДІФКУ є портал, на який щодня надходять проекти, їм автоматично присвоюється порядковий номер, проекти сегментуються та передаються для подальшого опрацювання у відділ проектного фінансування.

Проект, що пройшов відбір такого роду і відповідає зазначеним критеріям, я вважаю, є перспективним та стратегічним. Але є проекти, які на перший погляд здаються сумнівними, проте зазвичай є успішними. Команда ДІФКУ постійно вчиться знаходити нові можливості там, де інші бачать проблеми, шукати бізнес-ідеї та гроші під них.

Я не звик чекати змін, я звик зміни реалізовувати, яка б складна ситуація не була в нашій країні, яке б не було становище. Можна змінювати світ навколо себе тільки тоді, коли ставиш перед собою великі завдання. Це і є основна перспектива щодо реалізації проектів.

Люди, які приходять в нашу установу для пошуку інвесторів, завжди вагаються на якомусь етапі, їх щось зупиняє, чи то політична ситуація, чи економічна… Я наголошую, що прекрасна можливість для того, щоб розпочати бізнес, це час змін.

Наскільки високою є зацікавленість інвесторів у секторі альтернативної енергетики?

— Альтернативна енергетика у фокусі уваги інвесторів. На сьогоднішній день одним з актуальних секторів економіки щодо інвестування потенційними інвесторами є сектор альтернативної енергетики. Пріоритетом є зелена енергетика. Нині в Україні зацікавленість інвесторів викликана тим, що питання енергоефективності та енергонезалежності вийшли на перший план, і в найближчій перспективі є предметом уваги уряду.

Україна довго залежала від газу. Вже сьогодні розпочато процес трансформаційних перетворень, переходу до нових методів енергоефективності та енергонезалежності. Відмова від такої залежності є болючим, але цікавим процесом, і вже досягнуто результатів.

Саме наша установа є інструментом держави щодо залучення інвестицій в альтернативну енергетику та реалізацію проектів в цій галузі. Ми підтримуємо зусилля України в пошуку альтернативних шляхів розвитку енергетики і для нас є велика гордість, що саме зараз можемо їй допомогти.

ДІФКУ є партнером Invest Energy Day. Чому підтримуєте подібні заходи?

Для Державної інноваційної фінансово-кредитної установи є велика гордість бути партнером Invest Energy Day, оскільки ця подія піднімає питання глобальних тенденцій у сфері альтернативної енергетики, ведеться обговорення рушійних сил та викликів для альтернативної енергетики в світовому масштабі. Саме заходи Alternative Energy Week розглядають тенденції у сферах сонячної, вітрової та біоенергетики, інновації в альтернативній енергетиці та біоенергетиці України.

Питання залучення інвестицій та забезпечення сталого розвитку української альтернативної енергетики є першочерговим завданням Invest Energy Day. Державна інноваційна фінансово-кредитна установа виступає інструментом щодо залучення інвестицій в реалізацію проектів з альтернативної енергетики. Invest Energy Day дає можливість познайомитися з міжнародним досвідом та поділитися українськими історіями залучення фінансування до секторів альтернативної енергетики.

Досягненням Invest Energy Day є те, що Ви змогли показати, що альтернативна енергетика є не тільки українським, а й європейським і глобальним пріоритетом, і на сьогоднішній день Україна бере активну участь в глобальній дискусії про екологічно чисті джерела енергії та нові технології. Прогнозують, що у 2017-2018 роках в Україні спостерігатиметься бум у сфері виробництва електроенергії з альтернативних джерел.

Платформа Invest Energy Day поєднує представників відомих компаній, які є дотичні до питань альтернативної енергетики, міжнародних фінансових інституцій, українських урядовців та бізнесменів.

Якою інформацією поділитесь з учасниками Invest Energy Day? Яких важливих тем торкнетесь у своєму виступі?

Мій виступ буде присвячений актуальності інвестування в проекти з альтернативної енергетики. Також я розповім про унікальні можливості Державної інноваційної фінансово-кредитної установи щодо пошуку інвесторів та надання допомоги українським бізнесменам, розповім яким чином знайти гроші на реалізацію проектів з альтернативної енергетики, як створити платформу взаємодії інвестора–держави та бізнесмена.

Одним словом: Ви шукаєте яким чином залучити інвестиції в реалізацію проектів з альтернативної енергетики? Тоді ми чекаємо на Вас 20 червня 2017 року на Invest Energy Day, де отримаєте всі необхідні інструменти та рекомендації.

Представники Усанови відвідали робочу зустріч організовану Oфісом реформ Кабінету Міністрів України

   В Києві відбулась  робоча зустріч «Розвиток інновацій для розбудови високотехнологічної економіки», яка була організована Oфісом реформ Кабінету Міністрів України.

   Формат заходу Бізнес-R&D-Уряд – обраний не випадково, адже зміни у сфері інновацій можливі лише за участі всіх стейкхолдерів. В колі учасників, які представляли державний сектор, серед яких – Міністр Кабінету Міністрів Олександр Саєнко , заступник Міністра економічного розвитку та торгівлі Mikhail Titarchuk, заступник Міністра освіти та науки України Стріха М.В та ін. була і представник Державної інноваційної фінансово-кредитної устaнови Яна Підлісна. За час проведення зустрічі було піднято ряд питань та проблематик зі сфери розвитку інновацій, а також запропоновано комплекс рішень, мета яких – покращення та прискорення процесів розбудови високотехнологічної економіки.
Віримо, що конструктивне обговорення та ініціації – важливий крок до інноваційного та заможнього майбутнього України. Разом з тим, переконані, що використання унікальних можливостей Державної інноваційної фінансово-кредитної установи – може стати потужним каталізатором розвитку вітчизняної інноваційної сфери.

Фотогалерея заходу:

Відбувся робочий візит Голови правління Володимира Ставнюка до Кореї

   Корея – країна з надпотужним інноваційним потенціалом та вражаючою success story. І де ж як не тут презентувати наші унікальні розробки та проекти від провідних вітчизняних компаній.

   Голова правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи Володимир Ставнюк в рамках робочого візиту до Сеулу (Корея) взяв участь у міжнародному бізнес форумі “Global Project Plaza 2017”, а також виступив з промовою та презентацією найкращих українських інвестиційних проектів. Даний захід – це по-справжньому унікальна подія, яка об`єднала інвесторів, розробників та провідних компаній в одному місці.

   Участь нашої делегації пройшла в рамках концепції «Open easy. Invest safety.» – і стала логічним продовженням динамічного просування стратегії, яку обрала ДІФКУ залучаючи іноземні інвестиції для фінансування українських проектів. За час проведення бізнес-форуму нам вдалось не лише гідно представити потенціал проектів українських компаній-розробників, але принагідно донести до кожного присутнього учасника загальноукраїнський меседж. Україна на сьогодні – держава, інвестиційна привабливість якої зростає щодня. За рахунок освіченого населення, сукупності вигідного місцезнаходження та виняткових ресурсів, а також унікальних механізмів залучення іноземного капіталу – інвестування в українські проекти є не лише вигідними, але стратегічно виваженими та далекоглядними.

   Спеціалістами Державної інноваційної фінансово-кредитної установи світовим інвесторам було презентовано розробки українських компаній у сфері альтернативної енергетики, сміттєпереробки та інфраструктури. Значний інтерес з боку великої кількості зацікавлених – підтвердив правильність стратегії Установи. Представники провідних корейських компаній, таких як KOSPO, Dohwa, Youshin, Posko DAEWOO – проявили інтерес до вітчизняних проектів та розробок.
«Корея, як один «азійських тигрів» – безсумнівно заслуговує на те, аби бути прикладом для багатьох країн світу, в тому числі і України. Ми глибоко переконані, що Україна, запозичивши все найкраще від східних колег, вже в найближчій перспективі стане першим «європейським тигром» – заявив Володимир Ставнюк.

   

«Україна та Литва – інвестиційні та бізнес можливості»

   Зростання інвестиційної привабливості, рівноправне економічне партнерство та ефективна комунікація – ось основні пріоритети співпраці між Україною та Литвою, які були визначеними на міжнародній конференції «Україна та Литва – інвестиційні та бізнес можливості», яка пройшла сьогодні за участі заступника Голови правління Державної інноваційної фінансово-кредитної установи Андрія Дубаса (Andriy Dubas)

   Литовська республіка, з її динамічним розвитком ІТ сфери, туризму та виробництва продуктів харчування – чудовий приклад того, який потужній економічний імпульс може отримати країна при наявності ефективних механізмів залучення інвестицій та інноваційних технологій.

   Презентувавши економічні переваги України як ринку для інвестування – ресурсні можливості, креативний потенціал та результати проведеної Урядом роботи, заступник Міністра економічного розвитку та торгівлі, торговельний представник України Nataliya Mykolska закликала інвестувати в український бізнес.
«Ми раді інвесторам з Литви та сприятимемо розвитку бізнес-відносин всіма способами. Запрошуємо інвестувати в Україну, та стати частиною України.» – підсумувала заступник Міністра.

   Разом з тим, Андрій Дубас (Andriy Dubas) представив унікальні механізми інвестування Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, які роблять входження іноземного інвестора до українського ринку не лише вигідним, але й прозорим та надійним. Стратегія співінвестування та консорціумного кредитування – чіткий сигнал усьому світу, що Україна зацікавлена в інвестиціях та готова виступати надійним партнером бізнесу на всіх стадіях його розвитку. «Ми вітаємо бажання литовських колег інвестувати в українські інноваційні проекти, оскільки віримо, що тісна економічна співпраця – це запорука нашого сумісного швидкого зростання»

Фотогалерея заходу:

Привітання Голови правління з святом Воскресіння Христового

   Дорогі друзі, шановні колеги та партнери!

   Разом з теплом та цвітінням квітів – до нас наближається чудове свято Воскресіння Христового.

   Від імені колективу Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, дозвольте привітати вас з прийдешнім святом Великодня. Це – особливе свято, яке наповнене добром, надією та духовним теплом. Воно пронизане глибоким символізмом, який всіма своїми проявами дарує нам надію. Надію на відновлення та відродження, розвиток та процвітання.

   Ми бажаємо вам миру та Божої благодаті, нехай всі ваші починання, надії та сподівання –отримають підтримку у Всевишнього. Нехай у вашому домі завжди буде мир та спокій, достаток та любов. Нехай ваші близькі та рідні завжди будуть поруч з вами.

   Окремо хочемо привітати тих, хто зараз, не дивлячись на проблеми та незгоди, захищає нашу країну. Боронячи українські землі, ризикуючи життями, наші воїни стійко та мужньо виконують свій нелегкий обов`язок. Бажаємо їм міцного здоров`я, терпіння та Господнього захисту. Повертайтеся живими та неушкодженими.

   Зі святом Великодня, Христос Воскрес!

ЩИРО ВАШІ Володимир Ставнюк та колектив Державної інноваційної фінансово-кредитної установи