Місія ДІФКУ

Ми зміцнюємо економіку України, залучаючи зовнішні та внутрішні кредитні та інвестиційні ресурси, і направляємо їх на фінансування інноваційних та інвестиційних проектів у стратегічних галузях економіки.

Основними завданнями Установи є:

організація    за   дорученням   органу   управління   майном конкурсного  відбору  інноваційних  та  інвестиційних  проектів  і програм  для  їх  фінансової підтримки;

фінансування за   рахунок   власних   та   залучених   коштів науково-технічних       і        маркетингових         досліджень, конструкторсько-технологічних    та    інших    проектних   робіт, науково-технічного  пошуку,  а  також  за  погодженням з Кабінетом Міністрів   України   інноваційних  та  інвестиційних  проектів  і програм,  спрямованих  на  впровадження у виробництво прогресивних науково-технічних  розробок  і  технологій, освоєння випуску нових видів   продукції  шляхом  створення  нових  виробництв,  передачі обладнання,   устаткування   в   оренду   або   придбання   частки корпоративних  прав  у статутному фонді господарських організацій, які  працюють  за  новітніми  технологіями,  надання відповідно до законодавства  суб’єктам господарювання кредитів, їх інвестування, провадження  спільної  діяльності;

фінансування заходів     щодо      розвитку      інноваційної інфраструктури;

фінансування   інноваційних   та   інвестиційних  проектів  і програм,  підтриманих  Кабінетом  Міністрів  України,  за  рахунок коштів  державного бюджету відповідно до пріоритетів інноваційного та  інвестиційного розвитку національної економіки;

залучення  коштів,  у  тому числі іноземних, надання гарантій для  фінансування  науково-технічних  і  маркетингових досліджень, конструкторсько-технологічних    та    інших    проектних   робіт, науково-технічного  пошуку, інноваційних та інвестиційних проектів і  програм;

забезпечення повернення Установі інноваційних позик,  наданих ліквідованими Державним інноваційним фондом та його  регіональними відділеннями;

розроблення та       здійснення       комплексу       заходів передінвестиційного характеру;

супроводження інноваційних  та   інвестиційних   проектів   і програм,  здійснення  контролю  за  ефективною  їх  реалізацією  і цільовим використанням суб’єктами інноваційної діяльності  наданих Установою коштів;

налагодження співробітництва   з   міжнародними   фінансовими організаціями,  урядовими та неурядовими  організаціями  іноземних держав  з питань залучення фінансових ресурсів в економіку України і реалізація спільних інноваційних  та  інвестиційних  проектів  і програм;

участь у   розробленні   та   здійсненні   комплексу  заходів організаційного, фінансового, економічного і правового характеру з метою  забезпечення  розвитку підприємництва,  підтримки малого та середнього бізнесу в науково-технічній та інноваційній діяльності.