На реалізацію інноваційного проекту «Впровадження когенераційної енергозберігаючої установки Теплоенергетичний комплекс «Мотор Січ» (ТЕК), ДІФКУ було надано позику у розмірі 20 300 000 грн.

logo-motor-sich-2Метою проекту є підвищення рівня ефективності споживання енергетичних ресурсів і, як наслідок, скорочення викидів в атмосферу парникових газів, шляхом впровадження новітніх технологій комбінованого виробництва теплової і електричної енергії на основі газотурбінних установок на потужностях ВАТ «Мотор Січ».

Вироблена електроенергія буде використана для задоволення енергетичних потреб підприємства, заміщуючи електроенергію з національної мережі, що має високу вуглецеву інтенсивність.

Теплова енергія використовуватиметься для забезпечення теплових потреб підприємства, а також для опалення житлових мікрорайонів, заміщуючи теплову енергію, яка вироблялася б котлами, що споживають природний газ.

В рамках проекту використовується когенерація на основі газотурбінної технології. В основі роботи газотурбінних когенераційних систем лежить термодинамічний цикл, відомий як Цикл Брайтона.

        Через дифузор повітря доставляється до камери згоряння постійного тиску, куди також подається паливо для спалювання. Дифузор зменшує швидкість повітря до значень, прийнятних для окиснення. Окиснення відбувається з великим надлишком повітря. Відпрацьовані гази вивільняються із камери згоряння зі знimage006
ачним температурним потенціалом і концентрацією кисню до 15-image00416%. Саме на цьому етапі циклу температурні показники є найвищими. Що вищою є температура, то вищою стає ефективн
ість циклу. Верхня межа визначається характеристиками (температурною витривалістю) матеріалів, з яких виготовлено турбіну, а також ефективністю роботи охолоджувального обладнання. Гази високого тиску і температури потра
пляють в газову турбіну, виконуючи механічну роботу для запуску генератора. Енергія відхідних газів, що мають високу температуру, використовується для виробництва теплової енергії за допомогою котлів-утилізаторів.